Roman Graczyk

Roman Graczyk

Roman Graczyk (1958) jest dziennikarzem i publicystą, zajmuje się problemami ustrojowymi oraz najnowszej historii Polski. Jest m. in. autorem pracy o przemianach ustrojowych w Polsce po upadku komunizmu (Konstytucja dla Polski, Znak-Fundacja Batorego, 1997), biografii Wiesława Chrzanowskiego (Chrzanowski, Świat Książki, Warszawa 2013) i Tadeusza Mazowieckiego (Od uwikłania do autentyczności. Biografia polityczna Tadeusza Mazowieckiego, Zysk i S-ka, Poznań 2015).

Bestseller
Demiurg Biografia Adama Michnika
Biografia Adama Michnika - jednego z najbardziej znanych architektów przemian polskiej rzeczywistości. Roman Graczyk nie pisze
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego