Rene Fulop Miller

Rasputin. Demon i kobiety
Rozpustnik, pielgrzym, wędrowiec. Święty mędrzec, cudotwórca, odkupiciel. Doradca i przyjaciel cara - polityk i cham,
Rene Fulop Miller

Rasputin. Demon i kobiety