Michał Patryk Sadłowski

Nowość
Dzieje najnowsze dyplomacji rosyjskiej
Ostatnie lata dobitnie wykazały, że współczesna Rosja jest państwem despotycznym i w wielu
sferach zacofanym. Jednak
Michał Patryk Sadłowski

Dzieje najnowsze dyplomacji rosyjskiej