Leszek Sykulski

Leszek Sykulski

Leszek Sykulski – nauczyciel akademicki, doktor nauk o polityce, historyk. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył także kurs oficerów rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (ppor. rez.).

Pracuje w Zakładzie Nauk o Obronności w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. W przeszłości wykładał w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Akademii Polonijnej w Częstochowie. W 2015 r. prowadził zajęcia jako profesor wizytujący w Uniwersytecie Saint Jerome w Douala (Kamerun).

Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, w zakresie: bezpieczeństwo państwa i ekstremizm polityczny.

Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (w latach 2008-2009 i 2012-2014 – prezes zarządu, od 2014 r. – prezes honorowy; obecnie także rzecznik prasowy). Założyciel i w latach 2009-2016 redaktor naczelny kwartalnika "Przegląd Geopolityczny". Redaktor naczelny portalu Geopolityka.net. Członek redakcji półrocznika "Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem" i kwartalnika "Geopolitika", wydawanego przez Bułgarskie Towarzystwo Geopolityczne.

Autor i redaktor naukowy kilkunastu książek z zakresu geopolityki.

Odznaczony Medalem Pro Patria.

Geopolityka a bezpieczeństwo Polski
Rzut oka na mapę Europy wskazuje, że Polska to wielka rzecz
Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego. Strefy wpływów tom 1
Rosja i obszary postsowieckie w oczach najwybitniejszych polskich ekspertów geopolityki. Analizy, opinie i  przekrojowe