Książki

Geopolityka a bezpieczeństwo Polski
Rzut oka na mapę Europy wskazuje, że Polska to wielka rzecz
Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego. Strefy wpływów tom 1
Rosja i obszary postsowieckie w oczach najwybitniejszych polskich ekspertów geopolityki. Analizy, opinie i  przekrojowe